Prinsip Aristotellian

Aristotle ada cerita pasal public spekaing. Dia lihat ada tiga komponen utama. Ethos, Logos dan Pathos. Tiga komponen ini andai digunakan dengan betul, boleh memukau audien.

Ethos itu perihal apa yang audien nampak. Bahasa badan, bahasa percakapan dan bahasa penampilan. Kredibiliti.

Logos merujuk kepada fakta, angka, data, nombor, statistik. Ini makanan content speaker. Penceramah dari latar sains sangat kaya dengan logos. Mereka boleh cerita berhari-hari bab logos.

Pathos pula perihal emosi. Ini yang melekat di hati. Ramai content speaker tewas di sini. Ramai pula process speaker jadi juara. Emosi manusia boleh tersentuh menerusi stori, analogi, metafora dan nilai. Pathos adalah apa yang audien akan bawa pulang.

ethos-pathos

About the author

Wan Yusof Wan Jeffery

Click here to add a comment

Leave a comment: