SUCCESS 1

Bercakap ikut tahap audien. Pilih perkataan. Pilih contoh yang diberikan.

Dan Heath dan Chip Heath menulis dalam bukunya, Made To Stick. Kunci presentation melekat terletak pada akronim SUCCESS.

S pertama simple. 1 idea dalam satu masa.

#zenslides 6/100

About the author

Wan Yusof Wan Jeffery

Click here to add a comment

Leave a comment: