SUCCESS 3

Dalam buku Made To Stick, Chip Heath dan Dan Heath cerita pasal mesej melekat. Apa kuncinya.

SUCCESs.

S,U ada dalam post semalam. Ini sambungan.

CC bergerak selari. C1 adalah credibility. C2 pula concrete. Bahasa senangnya sahih dan tepat.

#zenslides 8/100

About the author

Wan Yusof Wan Jeffery

Click here to add a comment

Leave a comment: